Logopeda Monika Łukasińska.

Diagnoza

Przed wizytą warto opowiedzieć dziecku kim jest logopeda i jak wygląda wizyta. Nasz gabinet logopedyczny jest dostosowany do potrzeb dzieci i oprócz materiałów czy narzędzi logopedycznych, wyposażony są w meble dla dzieci i zabawki. Obecność rodzica w gabinecie i utrzymywanie atmosfery zabawy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że czuje się ono swobodnie – jest to bardzo ważne aby wyniki badania mogły być wiarygodne.

Ocena logopedyczna zazwyczaj zaczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z opiekunem/opiekunami dziecka. Im dziecko jest młodsze tym większą rolę w postawieniu diagnozy odgrywa wywiad, więc do tej rozmowy warto się przygotować i przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia dziecka poczynając od przebiegu ciąży i porodu, poprzez ocenę dziecka po porodzie i osiąganie kamieni milowych. Logopeda może także zapytać o częstość występowania różnego rodzaju infekcji (szczególnie ważne jest tu poinformowanie o przebytej anginie czy zapaleniu ucha), sposoby karmienia dziecka i występowanie zaburzeń mowy w najbliższej rodzinie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie artykulacji, czyli tego, które głoski dziecko wymawia poprawnie, a z którymi ma problem. Najczęściej logopeda używa do tego kolorowych obrazków, atrakcyjnych dla dziecka i zachęcających do współpracy.

Podczas wizyty diagnostycznej ocenia się także budowę i sprawność narządu mowy. Język, podniebienie, wędzidełko, zgryz, wargi – wszystko to ma swój udział w prawidłowym wymawianiu głosek, dlatego tak ważna jest ocena aparatu artykulacyjnego.

Logopeda sprawdzi także słuch fonematyczny dziecka. Fonematyczny czyli taki, który pozwala nam prawidłowo rozróżniać dźwięki i przekładać mowę na znaczenia. Przykładowym testem może być wypowiedzenie przez badającego dwóch podobnie brzmiących słów np. bułka i półka, tak, żeby dziecko nie widziało ruchu ust – sprawdza w ten sposób czy dziecko rozumie ze słuchu. W trakcie całego badania logopeda obserwuje swobodne, samodzielne wypowiadanie się, które świadczy o rozwoju słownika dziecka.

Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. Jeśli wada jest niewielka i możliwa do skorygowania w środowisku domowym, logopeda przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Kompleksowa diagnoza wymaga zazwyczaj więcej niż jednej wizyty diagnostycznej. W naszym gabinecie możliwe jest także wystawienie pisemnej opinii po badaniu – zazwyczaj jest ona gotowa do odebrania kilka dni po ostatniej wizycie diagnostycznej.