Logopeda Monika Łukasińska.

Konsultacje logopedyczne

 

Konsultacje przeznaczone są dla pacjentów lub ich opiekunów, którzy podejrzewają nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Podczas spotkania, na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicami logopeda wstępnie ocenia czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych jest prawidłowy, czy odchylenia
w zakresie artykulacji wymagają terapii. Podpowie też, jak poprzez zabawę rozwijać umiejętności komunikacyjne, artykulacyjne i językowe dziecka.