Logopeda Monika Łukasińska.

Terapia dysleksji i dysgrafii

 

DYSLEKSJA – są to specyficzne trudności w czytaniu oraz pisaniu występujące i dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności te spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych.

Najczęściej na określenie występujących trudności używa się terminu dysleksja rozwojowa, która obejmuje następujące rodzaje trudności:

  • Dysleksja – czyli trudności w czytaniu
  • Dysortografia – problem z opanowaniem poprawnej pisowni (również błędy ortograficzne)
  • Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma

 

Objawy dysleksji:

Zazwyczaj trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się u dzieci uczących się w szkole, można jednak już w okresie przedszkolnym zauważyć szereg objawów, cechujących dzieci, które mogą być zagrożone dysleksją.

Pamiętaj!

Aby zapobiec późniejszym trudnościom szkolnym, jak najwcześniej oddaj dziecko w ręce specjalisty.