Logopeda Monika Łukasińska.

Terapia wad wymowy

Najczęściej występujące wady wymowy’:

SEPLENIENIE (SYGMATYZM) – nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

Przykłady:
Zastępowanie spółgłosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz

np: myszy – mysy, szafa – safa. żaba – zaba, czekolada – cekolada. dżungla – dzungla

spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski ś, ź, ć, dź

np: szafa – śafa, żaba – źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata -śałata, zapałki –

źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek

spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też by ć zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz;

cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – źokej

Brak realizacji głosek

Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko:

szafa – afa, koza – koa,

Nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż np podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

 

ROTACYZM (RERANIE) – wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r

Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo:

rower -jowej, rower – łoweł. rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

Opuszczenie głoski r np. ryba -yba

Nieprawidłowa realizacja głoski r

Polega na deformacji głoski r. czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

 

KAPPACYZM – wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głosek k, g

Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d:

 

kura – tura, kino – tino,

Opuszczanie głosek k. g:

kura – ura, kino – ino

MOWA BEZDŹWIĘCZNA – to zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi

Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek:

b-p, bi-pi, d-t,g- k, gi – ki, dz – c, dż – cz, dź – ć, w – f, wi – fi, z – s,ż -sz,ź – ś

 

arbuz – arpus, bitwa – pitwa, daj – taj, granica – kramca, gimnastyka – kimnsastyka, dzbanek – cpanek, dżdżownica – czczownica. dziwny – ciwny, towar – tofar, telewizja – telefisja, wąwóz -fąfós. bagaże – pakasze. przedrzeźniać – przetsześniać

RYNOLALIA – NOSOWANIE