Logopeda Monika Łukasińska.

RODO

Administratorem danych jest GTL Monika Łukasińska z siedzibą w Wadowicach, 34-100, ul. Baśniowa 5.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kiedy przekazujesz nam swoje dane

Zamawiając usługę przez telefon, e-mail, lub osobiście w biurze Administratora przekazujesz nam dane osobowe, takie jak adres zameldowania, zamieszkania i odbioru usługi. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, lecz realizacja niektórych usług może wymagać zarejestrowania danej osobowej w naszej bazie.

Dane te zostaną usunięte z naszej bazy kiedy nie będą konieczne do realizacji zamówienia.

Dane osobowe nie są przez nas zbierane kiedy nie jest to konieczne, tzn. kiedy kontaktujesz się Administratorem w sprawach innych niż zamówienie usług.

Masz prawo dostępu do twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będziesz miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane będą przetwarzane do realizacji zadań świadczonych przez Administratora w ramach zamówionych przez Ciebie usług. Będziemy wysyłać Ci przesyłki pocztowe (listy), e-maile z dokumentami do zapłaty za usługi oraz informacje od Administratora związane z prowadzoną działalnością i zgodnie wybranym przez Ciebie kanałem komunikacyjnym.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach zamówionych przez Ciebie usług. Bez podania danych osobowych świadczenie wybranych usług nie będzie możliwe.

Twoich danych nie udostępniamy podmiotom współpracującym lub innym, ani też osobom nie związanych z realizacją zamówionych przez Ciebie usług.

Po zaprzestaniu świadczenia usług, Twoje dane zostaną usunięte z naszych rejestrów i nie będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora.

Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych

Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług, w minimalnym zakresie;

  • Imię, Nazwisko, adres zameldowania: celem wystawienia rachunku za usługi oraz ewentualnego sporządzenia umowy o świadczenie usług
  • Adres pocztowy pod którym realizowane są usługi: celem dokonania zamówionych wizyt, instalacji zamówionych przez Ciebie urządzeń i innych związanych z koniecznością wizyty na miejscu realizacji usług.
  • Adres poczty e-mail, jeżeli wybrałeś pocztę e-mail jako kanał komunikacji z Administratorem
  • Nr. telefon(ów) na potrzeby realizacji zamówionych usług, lub do komunikacji na wypadek awarii i pomocy technicznej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: właściciel firmy, instalator usług, serwisant, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, operator pocztowy któremu zlecamy

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza twoje dane osobowe:

na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.